Instrukcje dotyczące opakowań

Informacje na temat obowiązku odbioru materiałów opakowaniowych

Zgodnie z obowiązującą ustawą o opakowaniach jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru następujących materiałów opakowaniowych od konsumentów końcowych zgodnie z § 15 (1) paragraf 1 VerpackG:

  • opakowania transportowe, takie jak palety, opakowania zbiorcze itp,
  • opakowania handlowe i wtórne, które po zużyciu nie są zwykle gromadzone jako odpady u prywatnych konsumentów końcowych,
  • opakowania handlowe i wtórne, w przypadku których uczestnictwo w systemie recyklingu nie jest możliwe ze względu na niezgodność systemu zgodnie z sekcją 7 (5),
  • opakowania handlowe zawierające substancje szkodliwe,
  • opakowania wielokrotnego użytku.

Przy dostawie produktu używany jest odpowiedni materiał opakowaniowy, który odbieramy bezpłatnie. W ten sposób zapewniamy, że materiał opakowaniowy wraca do cyklu recyklingu. Celem dostarczania informacji o możliwościach zwrotu jest osiągnięcie lepszych wyników w zakresie zwrotu opakowań oraz zapewnienie wkładu w realizację europejskich celów w zakresie recyklingu zgodnie z dyrektywą UE 94/62/WE.

Jako konsument końcowy możesz zwrócić materiał opakowaniowy w miejscu, w którym został faktycznie przekazany lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Masz jakieś pytania? Z przyjemnością na nie odpowiemy i pomożemy ze skrzynią!

kpmotors service